38 `<=`(`+`(`^`(15, x), `-`(`*`(9, `*`(`^`(5, x)))), `-`(`^`(3, x)), 9), 0).