16 `>=`(`+`(sqrt(`+`(x, 4.2)), `/`(1, `*`(sqrt(`+`(x, 4.2))))), `/`(5, 2)).