77 `+`(sqrt(32), `-`(`*`(sqrt(128), `*`(`^`(sin, 2), `*`(`*`(`+`(`*`(9, `*`(Pi))), `/`(1, 8))))))) . 


 

 

4