19 `/`(`*`(`+`(`*`(2, `*`(sqrt(7))), sqrt(63), `-`(sqrt(175)))), `*`(`+`(sqrt(5), `-`(sqrt(3))))). 


 

 

0