18 `/`(`*`(sqrt(`+`(`^`(392, 2), `-`(`^`(388, 2))))), `*`(sqrt(195))). 


 

 

4