15 `*`(`+`(sqrt(27), `-`(sqrt(12)), sqrt(75)), `*`(sqrt(3))). 


 

 

18