14 `+`(sqrt(`+`(11, `-`(`*`(6, `*`(sqrt(2)))))), sqrt(2)) . 


 

 

3