13 `+`(sqrt(`+`(9, `-`(`*`(4, `*`(sqrt(5)))))), `-`(sqrt(5))) . 


 

 

-2