12 (`+`(sqrt(3), `-`(sqrt(8))))(`+`(sqrt(3), sqrt(8))) . 


 

 

-5