11 `*`(`+`(sqrt(3), `-`(sqrt(18))), `*`(`+`(sqrt(3), sqrt(18)))). 


 

 

−15