49 sqrt(`+`(`/`(`*`(5), `*`(`+`(`*`(7, `*`(x)), `-`(49)))))) = `/`(1, 7).  

 

 

 

42