48 sqrt(`+`(`/`(`*`(4), `*`(`+`(`*`(3, `*`(x)), `-`(17)))))) = `/`(1, 2).  

 

 

 

11