47 sqrt(`/`(1, `*`(`+`(`*`(7, `*`(x)), `-`(40))))) = `/`(1, 4). 

 

 

 

8