46 sqrt(`/`(1, `*`(`+`(6, `-`(`*`(5, `*`(x))))))) = `/`(1, 6).  

 

 

 

-6