45 sqrt(`+`(34, `-`(`*`(9, `*`(x))))) = 4.  

 

 

 

2