43 sqrt(`+`(19, `-`(`*`(3, `*`(x))))) = 5.  

 

 

 

-2