42 sqrt(`+`(16, `-`(`*`(4, `*`(x))))) = 6.  

 

 

 

-5