41 sqrt(`+`(16, `-`(`*`(4, `*`(x))))) = 2.  

 

 

 

3