40 sqrt(`+`(15, `-`(`*`(7, `*`(x))))) = 8.  

 

 

 

-7