37 sqrt(`+`(54, `*`(3, `*`(x)))) = 6.  

 

 

 

-6