35 sqrt(`+`(25, `*`(3, `*`(x)))) = 4.  

 

 

 

-3