32 sqrt(`+`(14, `*`(5, `*`(x)))) = 7.  

 

 

 

7