27 sqrt(`+`(1, `-`(`*`(6, `*`(x))))) = 7.  

 

 

 

-8