26 sqrt(`+`(5, `*`(2, `*`(x)))) = 3.  

 

 

 

2