25 sqrt(`+`(29, `-`(`*`(4, `*`(x))))) = 3.  

 

 

 

5