Найдите значение выражения `+`(`*`(`^`(`+`(sqrt(10), `-`(sqrt(11))), 2)), `*`(2, `*`(sqrt(110)))). 

ВАРИАНТЫ 

01 Найдите значение выражения `+`(`*`(`^`(`+`(sqrt(10), `-`(sqrt(11))), 2)), `*`(2, `*`(sqrt(110)))). 

02  Найдите значение выражения `+`(`*`(`^`(`+`(`*`(3, `*`(sqrt(15))), `-`(sqrt(7))), 2)), `*`(6, `*`(sqrt(105)))) . 

03  Найдите значение выражения `+`(`*`(`^`(`+`(`*`(6, `*`(sqrt(15))), `-`(sqrt(14))), 2)), `*`(12, `*`(sqrt(210)))) . 

04  Найдите значение выражения `+`(`*`(`^`(`+`(`*`(7, `*`(sqrt(3))), `-`(sqrt(22))), 2)), `*`(14, `*`(sqrt(66)))) .